top of page

Acerca de

 דירוג אנרגטי למבנה

דירוג אנרגטי הוא תנאי חובה למכירה של דירה באיזורים רבים בארץ

הדירוג מתבסס על חישוב חיזוי צריכת חשמל עתידית

משתני החישוב העיקריים הם כושר הבידוד התרמי של מעטפת המבנה, גשרי הקור ומערכות האוורור והתאורה

השירות כולל בנייה של מודל ממחושב של המבנה והזנת ערכי ההעברות התרמית, נתוני האקלים בסביבה ועוד

לאחר הרצת המודל במנוע החישוב כל דירה מקבלת דירוג אנרגטי וכן דירוג אנרגטי לבניין כולו

בזירו אנרג׳י אנו דואגים שהדירוג יהיה גבוה ותמיד יודעים לתת את הפתרונות היעילים ביותר לשם כך

bottom of page