top of page

Acerca de

ייעוץ מיקרו אקלים לבניה ירוקה

השירות כולל:

ניתוח הצללות על ושל הבניין

ניתוח איזורים חשופים לרוחות מטרידות

חישוב מספר החלפות אוויר בשעה בתוך חללי הפנים

שימוש בתוכנות BIM

פתרונות לעיצוב מרחב בר קיימא

המלצות לשיפור

bottom of page